VARLIK, BİLGİ VE ETİK ÜZERİNE; Farabi’nin “El-Cem Beyne Re’eyi’ı Hekemeyn” Risalesinde Felsefi Sistem

170,00

Yazar: REZA TALEBİ

Sayfa Sayısı: 224

Birinci Baskı

ISBN: 978-625-99292-9-3

Açıklama

Bu kitap, İslam düşünce tarihinde merkezi bir figür olan Farabi’nin eserleri arasında özel bir yere sahip “El-Cem Beyne Re’yeyi’l-Hakîmeyn Eflâṭûn El-İlâhî ve Arisṭoṭâlîs” üzerine yapılan bir derinlemesine analiz çalışmasıdır. Çalışmada hem İslam hem de Antik Yunan felsefesinin birleşim noktasında duran Farabi’nin söz konusu eserindeki varlık, bilgi ve etik kavramları incelenmektedir.

Kitapta Farabi’nin düşünce sisteminde varlık kavramının yeri ve bu kavramın metafizik, İslam hem de Antik Yunan felsefesi ile bağlantısı ele alınmıştır. Bununla birlikte bilgi kavramı ile ilgili olarak Farabi’nin epistemolojik görüşleri üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Farabi’nin bilgiye yaklaşımı, bilginin kaynakları ve doğasını tanımlama biçimi incenmiş ve günümüz felsefi tartışmalarına etkisi irdelenmiştir. Ayrıca Farabi’nin bilgiye dair görüşlerinin varlık ve etik anlayışıyla nasıl iç içe geçtiği gösterilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın odaklandığı temel konulardan bir diğeri Farabi’nin ahlak konusuna yaklaşımıdır. Çalışmada Farabi’nin ahlak felsefesinin temelleri ve onun “faziletli” yaşam anlayışı veya idealizmi ele alınmıştır. Farabi’nin etik konusunda düşüncelerinin genel felsefesinde nasıl bir yere sahip olduğu ve bu düşüncenin İslam ve Antik Yunan felsefeleri ile olan ilişkileri ele alınmıştır.

Bu kitap, Farabi’nin düşünce dünyasını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak ve onun felsefi mirasının günümüzde hâlâ nasıl ilgi çekici ve etkili olduğunu göstermeye çalışacaktır. Kitap, Farabi’nin düşüncelerinin sadece tarihsel bir değer taşımadığı, aynı zamanda günümüz felsefe ve bilim dünyasında da önemli bir yere sahip olduğu vurgulanmaktadır. Başka bir ifadeyle bu çalışma özellikle Farabi’nin modern felsefe ve düşünce tarihindeki etkisi ve yerini ele aldığından önem arz etmektedir.

Farabi’nin felsefesinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen “El-Hekimeyn” eserinin detaylı analizi, onun genel düşünce yapısını daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır. Kitap, Farabi’nin felsefesine yönelik bütüncül ve derinlemesine bir bakış açısı sunmaktadır. Nitekim Farabi’nin söz konusu eseri eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelenmiş, ahlak, hikmet ve akıl felsefesi kapsamlı olarak ele alınmıştır. Ayrıca Farabi’nin ideal devlet ve toplum anlayışına dair düşünceleri de tartışılmıştır. Bu özellikleriyle elinizdeki bu kitap, Türkiye’deki Farabi’nin “El-Hekimeyn” eseri ile ilgili yapılmış kapsamlı araştırmaların eksikliğini doldurmayı hedeflemektedir. Böylece Türkiye’de Farabi’nin “El-Hekimeyn” eseri üzerine yapılan ilk kapsamlı akademik çalışma olduğu söylenebilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.